Pozivamo vas na predstavljanje zbirke pjesama i igrokaza za djecu, „Pričam vam… stihopriče”, Maje Alfirević. Zbirku predstavlja autorica, a stihove recitiraju djeca dramske skupine SAU „Putalj“.