Financijsko izvješće za 2017. godinu Gradske knjižnice Trogir

 

Financijsko izvješće za 2018. godinu

 

Financijsko izvješće za 2019. godinu

 

Financijsko izvješće za 2020. godinu

Financijsko izvješće za 2021.