Vizija

Rad Gradske knjižnice Trogir namijenjen je cjelokupnome pučanstvu u svrhu podizanja razine opće naobrazbe, obaviještenosti i kulture, poticanja stručnoga i znanstvenoga rada, te osobne kreativnosti posebice kod djece.

Na temelju međunarodnih dokumenta: UNESCO-ovog Manifesta za narodne knjižnice, IFLA-inih smjernica za razvoj…, Gradska knjižnica Trogir ima zadaću da kao ustanova osigurava pristup raznovrsnim zapisima znanja, informacija, umjetničkim djelima, i to putem usluga što se pod istim uvjetima pružaju svim građanima, bez ikakve rasne, spolne, vjerske, jezične, ekonomske ili neke druge diskriminacije, određujući time narodnu knjižnicu kao najširu i najdemokratskiju javnu ustanovu.

Gradska knjižnica Trogir je lokalno kulturno i obrazovno informacijsko središte koje omogućuje pristup kulturnom i intelektualnom kapitalu. Gradska knjižnica Trogir djeluju kao ravnopravni dio hrvatskoga knjižničnog sustava i ravnopravni i sastavni dio europske mreže knjižnica. Knjižnica treba biti:

 • mjesto slobodnog pristupa cjelokupnom znanju i civilizacijskim tekovinama za sve građane
 • mjesto cijeloživotnog učenja i razvijanja svih vrsta pismenosti
 • kulturno središte i mjesto susreta građana lokalne sredine
 • čimbenik gospodarskog i društvenog razvoja lokalne zajednice i društva u cjelini
 • čimbenik koji značajno utječe na poboljšanje kvalitete života građanina pojedinca u svakom životnom dobu
 • mjesto gdje se prikupljaju, organiziraju i daju na korištenje informacije prema potrebama korisnika
 • mjesto koje povezuje i osigurava pristup lokalnim, regionalnim i globalnim izvorima znanja i informacija

Ovakva vizija temelji se na:

 • Ustavu Republike Hrvatske
 • strateškim službenim dokumentima:
  • Hrvatska u 21. stoljeću : strategija kulturnog razvitka
  • Strategija za Informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (2002.)
 • međunarodnim, stručnim dokumentima:
  • UNESCO-v Manifest za narodne knjižnice (1994.)
  • IFLA/UNESCO – smjernice za razvitak narodnih knjižnica (2002.)
  • i prateće smjernice za pojedine korisničke skupine i usluge u narodnim knjižnicama
  • Kopenhaška deklaracija (1999.)
  • IFLA-in manifest o Internetu (2002.)
  • Glasgowska deklaracija o knjižnicama, informacijskim službama i intelektualnoj slobodi (2002.)
  • Oeiraški manifest Plana PULMAN za e- Europu (2003.)
 • hrvatskim zakonskim dokumentima:
  • Zakon o knjižnicama (1997., 1998., 2000.)
  • Standardi za narodne knjižnice i standardi za pokretne knjižnice (1999.)