Gradska Knjižnica Trogir uvodi novi cjenik usluga koji će vrijediti od 1. siječnja 2023. godine.

Prema novom cjeniku, od 1. siječnja 2023. upis ili obnova članstva iznosit će 14 eura.

Cijene svih usluga možete provjeriti u tablici.

Godišnja članarina  14€

Tromjesečna (ljetna) članarina 6€

Rezervacija knjige 1€

Zakasnina po danu i knjizi 0,10€

Dopunska knjiga 1€

Zakasnina po danu i CD-u/DVD-u 1,00€

Naknada za jednokratno korištenje usluga za nečlanove 2€

Troškovi međuknjižnične posudbe 3€

Printanje s računala:

A4 crno-bijelo/stranice 0,20€

A4 u boji/stranica  0,60€

Skeniranje do formata A4/scen   1€

Naknada za izgubljenu iskaznicu i izradu nove 2€

Naknada za oštećeni i izgubljeni CD/DVD ili knjigu  iznos nabavne cijene

Naknada za izgubljeni omot i oštećen bar kod 1€

Internet usluge:

1 sat 2€

30 min 1€

15 min 0,60€