Pravila posudbe

Za posuđenu knjižničnu građu član je osobno odgovoran (za maloljetnu osobu odgovoran je roditelj ili staratelj). Za oštećenje knjižnične građe odgovornost snosi član, pa se preporuča da prigodom posudbe provjeri stanje građe, te eventualne nedostatke ili oštećenja odmah prijavi dežurnom knjižničaru.

Član Knjižnice može odjednom posuditi 4 knjige i 2 lektire.
Za stručni rad, uz dopuštenje ravnatelja Knjižnice, iznimno se može posuditi više knjiga.

Dopušteni rok posudbe knjiga u Knjižnici je 20 dana.
Po isteku roka posudbe, knjige se moraju vratiti ili produžiti rok posudbe.

Rok posudbe može se produžiti najviše dva puta.
Produženje se može obaviti najkasnije dan prije isteka roka posudbe.
Produženje se obavlja osobno u Knjižnici ili telefonom.
Rok posudbe ne može se produžiti ako je knjiga na popisu rezervacija.
Rok posudbe ne može se produžiti za djela koja su na popisu obvezne školske lektire.
Rok posudbe za knjige čiji je rok vraćanja istekao, može se produžiti tek nakon plaćanja zakasnine.

Ako član ne vrati građu na vrijeme ili ne produži rok posudbe, naplaćuje se zakasnina.
Zakasnina se naplaćuje prema cjeniku usluga Knjižnice.