Makrame je jednostavna i zanimljiva tehnika, ovog utorka izrađivali smo pera i ostale rukotvorine od špage, vune i konopa….