O Ivanu Luciću

Ivan Lucić rođen je u rujnu 1604. godine u Trogiru, a umro u Rimu 11. siječnja 1679. godine. Studirao je u Rimu i Padovi, gdje je 1630. doktorirao pravo. Od 1630. godine je sudac i čelnik gradske uprave. Kako bi «daleko od mletačkih spletki» dovršio započeto djelo, napušta 1654. Trogir i nastanjuje se u Rimu. Tu ulazi u krug istaknutih erudita oko akademije švedske kraljice Kristine. Član je uprave i predsjednik (1662-1663) Zbora sv. Jeronima. Lucićevo glavno djelo jest «De regno Dalmatiae et Croatiae».

U prilogu ovoga značajnoga izdanja nalazi se šest historiografsko-geografskih karata koje predstavljaju naš prvi atlas.